نوار عصب و عضله عصب و عضله الکتروفیزیولوژیکی

سیستم نوار عصب و عضله انسان از چه قسمتهایی ساخته شده است؟ کار سیستم عصبی در موجودات زنده ، هماهنگی فعالیت عضل

توسط ABTINNEWS در 31 تیر 1399
سیستم نوار عصب و عضله انسان از چه قسمتهایی ساخته شده است؟ کار سیستم عصبی در موجودات زنده ، هماهنگی فعالیت عضلات است. سیستم عصبی انسان به دو بخش تقسیم می شود: سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع نوار عصب و عضله و 12 جفت فیبر عصبی در مغز است. تفاوت بین سیستم عصبی مرکزی و محیطی چیست؟ در واقع سیستم عصبی مرکزی وظیفه پردازنده ، حافظه (RAM ، ROM) ، برد رایانه (مادربرد) و کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده دارد. اما سیستم عصبی محیطی نوار عصب و عضله در واقع مانند دستگاه هایی است که ما اطلاعات را به کامپیوتر وارد می کنیم ، مانند صفحه کلید و ماوس یا کارهایی که با کامپیوتر انجام می دهیم مانند روشن یا خاموش کردن مدار در یک کارخانه. سیستم عصبی محیطی از 31 جفت فیبر عصبی تشکیل شده است نوار عصب و عضله که مغز و نخاع را به سایر قسمتهای بدن وصل می کند. از بین این 31 فیبر عصبی ، الیاف عصبی که وارد بازوها و پاها می شوند مهمترین هستند. در حقیقت ، 10 ریشه عصبی وارد اندام تحتانی (پاها) می شوند. نوار عصب و عضله 5 ریشه عصبی از دور کمر (L1-L5) و 5 ریشه عصبی از لگن (S1-S5). در اندام فوقانی (دست ما) عصب شماره 4 وارد ریشه عصب می شود. سه ریشه عصبی گردن (C5-C7) و یک ریشه ناحیه پشتی (T1) از سه بخش تشکیل شده است: موتور حسی و سمپاتیک خودمختار و پاراسمپاتیک. 1- بخشی از سیستم عصبی محیطی سیستم نوار عصب و عضله حرکتی یا حرکتی آن است که معمولاً از شاخ قدامی نخاع سرچشمه می گیرد و وارد عضله می شود. این قسمت از اعصاب دستورات حرکتی را از مغز و نخاع به عضله منتقل می کند و به عضلات خاصی دستور می دهد که چقدر و با چه سرعتی منقبض شوند و در نتیجه نوار عصب و عضله کار خاصی انجام می شود. 2- قسمت حسی سیستم عصبی محیطی این است که پیام های حسی از اندام تحتانی و فوقانی (بازوها و پاها) را به نخاع وارد می کند و به شاخ خلفی نخاع می پیوندد. نوار عصب و عضله کلمه قدامی به معنای رو به جلو و کلمه خلفی به معنای عقب است. کلمات عربی وجود دارد که از سالهای تأسیس دانشکده پزشکی در ایران توسط اساتید و پزشکان استفاده می شده است. 3- رشته های سمپاتیک و پاراسمپاتیک (رشته های خودمختار خودمختار) نوار عصب و عضله که جریان خون را تنظیم می کنند و دمای اندام را تنظیم می کنند. نوار عصب و ماهیچه از چه قسمتهایی تشکیل شده است؟ نوار عصبی و عضلانی از چند قسمت تشکیل شده است: نوار عصب و عضله 1- مطالعه قسمت حرکتی عصب 2- مطالعه قسمت حسی عصب 3- مطالعه عضله بنابراین آزمایش عصبی شامل مطالعه حسی و حرکتی است هدایت سرعت هدایت عصبی 3nerve یا NCV و علاوه بر این آزمایش عضله نیز کار عضلات انجام می شود نوار عصب و عضله که به آن الکترومیوگرافی گفته می شود. مطالعه عملکرد عضلات با قرار دادن الکترودهای سوزنی در عضله انجام می شود. دستگاه نوار عصبی و ماهیچه ای نوار عصب و عضله شکل 2 - دستگاه نوار عصبی و ماهیچه ای منظور از نوار عصبی و عضلانی چیست؟ مطالعات حسی عصبی در واقع سلامت ریشه خلفی عصب نوار عصب و عضله و گانگلیون خلفی داخل فورامن یا فورامن بین مهره ای و همچنین مسیرهای حسی را بررسی می کند. مطالعات انجام شده بر روی سیستم حرکتی یا حرکتی در واقع سلامت مسیرهای حرکتی را بررسی می کند ، که مسیرهای ایجاد شده از شاخ قدامی نخاع تا محل اتصال عصب و ماهیچه ها به نام اتصال اعصاب و عضلات را بررسی می کنند. نوار عصب و عضله به آرامی
آخرین مطالب