با این حال، مشکلات دیگری در مورد روش بوتاکس وجود دارد. FDA بیرون آمد و گفت که افرادی که روش خاصی را دریافت می کنند باید آگاه باشند که ممکن است عوارض جانبی ناخواسته ای با واکسن کووید داشته باشند. گزارش‌هایی از افرادی که دارای پرکننده‌های پوستی هستند، مانند افرادی که بوتاکس دریافت می‌کنند، ورم صورت یا لب‌ها را پس از دریافت واکسن کووید مدرنا تجربه کرده‌اند - در اینجا بیشتر بدانید.