طلاق توافقی و شرایط آن چگونه است؟

طلاق توافقی یکی از متداول ترین انواع طلاق است که در آن زوجین به دلیل دشواری طلاق های یک جانبه به این نتیجه می

توسط ABTINNEWS در 24 دی 1399
طلاق توافقی یکی از متداول ترین انواع طلاق است که در آن زوجین به دلیل دشواری طلاق های یک جانبه به این نتیجه می رسند که بهتر است هرچه زودتر بدون نگرانی جدا شوند. روزهای ضرب المثل ازدواج و حضانت کودک در طلاق توافقی توافق می شود. معمولاً براساسا نظر وکیل طلاق توافقی ، زن با بخشی از مهریه طلاق می گیرد. مراحل طلاق توافقی تهران به گونه ای است که پس از درخواست طلاق توافقی، توافق نامه ها در داوری ثبت شده است. طلاق صادر می شود و طرفین باید ظهر از حق درخواست تجدیدنظر خود چشم پوشی کنند.
چه مدارکی برای تشکیل طلاق توافقی مورد نیاز است؟
برای رسیدگی به دادخواست می توانید از وکیل طلاق توافقی کمک بگیرید. سپس ثبت آن در دفتر ثبت طلاق، به مدارکی نیاز دارید که زوجین لازم دارند. از جمله اسناد لازم برای تشکیل پرونده طلاق توافقی عبارتند از:
1. عقدنامه و کپی آن
2. شناسنامه زوج

3. کارت ملی زوج
4. در صورت استفاده از وکیل طلاق توافقی، وکالت نامه ذکر شده است
5. گواهی عدم بارداری
6. اگر زن باکره باشد، گواهی بکارت وی
7. توافق نامه کتبی براساس توافق زوجین در موضوعات مختلف از جمله مهریه، نفقه، حضانت فرزند و ...
8. نظریه مکتوب واحد مشاوره دادگاه خانواده
9. گواهی عدم امکان سازش ارائه دهید که بیش از سه ماه است صادر نشده است.
چطوری طلاق توافقی بگیرم ؟
نکته مهم این است که بهتر است زوجین قبل از مراجعه به دادگاه مدارک خود را تهیه کرده و یا با مشورت وکیل طلاق خود مدارک را جمع آوری کنند زیرا حتی اگر یکی از مدارک ذکر شده در بالا ناقص باشد باعث کل روند طلاق می شود. . توافقی برای رویارویی با مشکلی. به این دلیل. حضور یک وکیل طلاق توافقی می تواند سرعت کار را تسریع کند و احتمال اشتباه در دادرسی طلاق را تا حد زیادی کاهش دهد.
چند نکته مهم در مورد گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش به معنی تأیید اختلاف و سازش بین زن و شوهر است. این گواهی زمانی صادر می شود که دادگاه توافق و سازش بین زوجین را غیرممکن تشخیص داده و این گواهی را برای آنها صادر می کند تا بتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق درخواست طلاق دهند. بنابراین دادگاه حکم طلاق را صادر نمی کند بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند که مقدمه مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق است، در آنجا حکم طلاق صادر می شود.
به طور کلی، گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود:
1- درخواست طلاق از مرد، كه مستلزم رعایت تشریفات نظیر دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است.
2- در طلاق توافقی، چون هر دو طرف توافق کرده اند، می توانند طلاق خود را با دریافت گواهی عدم امکان سازش ثبت کنند.
اخذ گواهی عدم امکان سازش به این معنی است که دادخواست طلاق ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارجاع شود تا دادگاه رسیدگی کند. سپس موضوع طلاق به یکی از مراکز مشاوره خانواده ارجاع می شود تا مشاوران منتخب زوجین بتوانند اختلافات بین زن و شوهر را حل کنند. مشاوران نتیجه داوری را به دادگاه گزارش می دهند و در صورت عدم توافق، دادخواست طلاق با توافق انجام می شود و در نهایت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود. مرحله بعدی ارائه گواهی به دفتر طلاق است، زیرا ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه به معنای اجازه صدور قرار توافق توافقی است.
مدت زمان طلاق توافقی چقدر است؟
با توجه به تغییر شرایط زمان طلاق توافقی از سال 1376 تاکنون در تهران، اگر زوجین بخواهند مراحل مربوطه را طی کنند، ابتدا هر دو یا یکی از آنها باید به سیستم قرار طلاق مراجعه کنند (سیستم مداخله در طلاق - سیستم تصمیم گیری) . و با وارد کردن مشخصات ثبت نام یکی از مراکز غربالگری مشاوره در تهران را انتخاب کنید. مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات زوجین و دلایل طلاق، آنها را به یکی از مراکز مشاوره زیر نظر اداره بهزیستی استان تهران ارجاع می دهد. جلسات مشاوره حداقل 45 روز و در 1 یا 5 جلسه به طول می انجامد. تعداد جلسات به شرایط زوجین و مرکز مشاوره بستگی دارد. پس از اخذ گواهی عدم لغو طلاق در صورت اصرار بر جدایی، دادخواست در دفتر خدمات الکترونیکی قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می شود.
پس از صدور رای دادگاه، زوجین می توانند طی سه ماه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و طلاق را ثبت کنند.
هزینه طلاق توافقی بر عهده زوجین خواهد بود.

آخرین مطالب