برنامه تمرینی تضمینی

  با توجه به تنوع نیازهای بدنی و تمرینی افراد، بهتر است برنامه تمرینی بدنسازی را به صورت شخصی&zwn

توسط مدیر سایت در 29 خرداد 1402

 

با توجه به تنوع نیازهای بدنی و تمرینی افراد، بهتر است برنامه تمرینی بدنسازی را به صورت شخصی‌سازی و با توجه به وضعیت فردی خود طراحی کنید. با این حال، در زیر یک چارچوب کلی برای برنامه تمرینی یونیک ارائه می‌دهم که شامل تمرینات مختلف برای تقویت عضلات، بهبود قدرت، افزایش استقامت و افزایش تعادل است. با توجه به اینکه این یک برنامه عمومی است، در صورت وجود محدودیت‌ها یا مشکلات جسمانی، بهتر است با پزشک خود و یک سایت مناسب مثل فیت و تن  ارائه دهنده انواع برنامه های تمرینی  مشورت کنید. همچنین، قبل از شروع هر برنامه تمرینی، گرم کردن عضلات و انجام تمرینات تعادلی و اطالتی مهم است. 

بخش اول: تقویت عضلات

1. پرس سینه با هالتر
- شروع: ایستایی در وضعیت ایستاده با هالترها در دست‌ها و دست‌ها در سطح شانه‌ها
- توضیح: انجام حرکت پرس سینه با هالترها، عضلات سینه و شانه را تقویت می‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 8-12 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

2. شیلد پرس
- شروع: درازکش در بانک شیلد پرس با هالترها در دست‌ها
- توضیح: این حرکت به تقویت عضلات دلتوئیدها و عضلات قفسه سینه کمک می‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 8-12 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

3. اسکوات
- شروع: ایستایی در وضعیت ایستاده با دست‌ها روی شانه‌ها
- توضیح: انجام اسکوات به تقویت عضلات ران، فلکتورها و عضلات پشت پا کمک م

ی‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 10-15 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

4. لانچ
- شروع: ایستایی در وضعیت ایستاده با یک پا جلوتر و پا دیگر به عقب
- توضیح: این حرکت به تقویت عضلات ران، فلکتورها و عضلات پشت پا کمک می‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست برای هر پا، هر ست 10-15 تکرار برای هر پا، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

بخش دوم: بهبود قدرت

1. آپرایت
- شروع: ایستایی در وضعیت ایستاده با هالترها در دست‌ها و دست‌ها در سطح شانه‌ها
- توضیح: این حرکت به تقویت عضلات دلتوئیدها و عضلات قفسه سینه کمک می‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 6-8 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

2. زیرسازی
- شروع: ایستایی در وضعیت ایستاده با پاها به‌عرض شانه‌ها
- توضیح: انجام حرکت زیرسازی باعث تقویت عضلات پا و بهبود قدرت پایین بدن می‌شود.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 8-12 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

3. ایستاده‌کش با هالتر
- شروع: ایستاده با پاها به عرض شانه‌ها و هالترها در دست‌ها
- توضیح: انجام ایستاده‌کش با هالترها به تقویت عضلات پا و بهبود قدرت پایین بدن کمک می‌کند.
- تعداد تکرار: 3 ست، هر ست 8-12 تکرار، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

بخش سوم: افزایش استقامت

1. دویدن
- شروع: شروع دویدن با آهستگی و به تدریج افزای

ش سرعت
- توضیح: دویدن به منظور افزایش استقامت قلب و عروق و بهبود سیستم تنفسی استفاده می‌شود.
- مدت زمان: شروع با 10 دقیقه و به تدریج افزایش مدت زمان تا 30-45 دقیقه

2. بی سیکل
- شروع: شروع با آهستگی و به تدریج افزایش سرعت
- توضیح: بی‌سیکل به منظور افزایش استقامت قلب و عروق و بهبود سیستم تنفسی استفاده می‌شود.
- مدت زمان: شروع با 10 دقیقه و به تدریج افزایش مدت زمان تا 30-45 دقیقه

3. برقصیدن
- شروع: شروع با آهستگی و به تدریج افزایش سرعت
- توضیح: برقصیدن به منظور افزایش استقامت قلب و عروق و بهبود سیستم تنفسی استفاده می‌شود.
- مدت زمان: شروع با 10 دقیقه و به تدریج افزایش مدت زمان تا 30-45 دقیقه

بخش چهارم: افزایش تعادل

1. ماشین بالانس
- شروع: ایستایی در روی یک پای با دست‌ها به‌عرض شانه‌ها
- توضیح: انجام این تمرین باعث تقویت عضلات هسته و بهبود تعادل و پایداری بدن می‌شود.
- مدت زمان: 3 ست، هر ست 30 ثانیه، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

2. بالانس بر روی یک پا
- شروع: ایستایی در روی یک پای با دست‌ها به‌عرض شانه‌ها
- توضیح: انجام این تمرین باعث تقویت عضلات پا و بهبود تعادل و پایداری بدن می‌شود.
- تعداد تکرار: 3 ست برای هر پا، هر ست 30 ثانیه برای هر پا، استراحت 1 دقیقه بین ست‌ها

3. پیاده‌روی بر روی خط راهبند


- شروع: پیاده‌روی بر روی خط راهبند یا یک نوار نقاله با سرعت متوسط
- توضیح: این تمرین به تقویت عضلات پا و بهبود تعادل و پایداری بدن کمک می‌کند.
- مدت زمان: شروع با 5 دقیقه و به تدریج افزایش مدت زمان تا 15-20 دقیقه

با توجه به اینکه این یک برنامه تمرینی عمومی است، برای بهره‌وری بیشتر و حفظ تنوع، می‌توانید این برنامه را در طول هفته‌ها تغییر دهید و تمرینات دیگری را نیز به برنامه خود اضافه کنید. همچنین، بهتر است با توجه به وضعیت فیزیکی و ظرفیت خود، شدت و تعداد تکرارها را تنظیم کنید. در نهایت، حضور یک مربی و یا مشورت با یک متخصص تمرینات فیزیکی نیز می‌تواند به شما در رسیدن به هدف‌هایتان کمک کند.

 

بطور کلی، یک برنامه تمرینی کامل باید شامل چهار بخش اصلی باشد: تقویت عضلات، بهبود قدرت، افزایش استقامت و افزایش تعادل. در بخش قبلی، به شما یک چارچوب کلی برای هر بخش ارائه شد. در ادامه، توضیحات بیشتری درباره هر بخش برنامه تمرینی ارائه می‌دهم:

1. تقویت عضلات:
   - پرس سینه با هالتر و شیلد پرس: این حرکت‌ها برای تقویت عضلات سینه و شانه کاربرد دارند.
   - اسکوات و لانچ: این حرکت‌ها به تقویت عضلات ران، فلکتورها و عضلات پشت پا کمک می‌کنند.

2. بهبود قدرت:
   - آپرایت: این حرکت به تقویت عضلات دلتوئیدها و عضلات قفسه سینه کمک می‌کند.
   - زیرسازی و ایستاده‌کش با هالتر: این تمرینات به تقویت عضلات پا و بهبود قدرت پایین بدن کمک می‌کنند.

3. افزایش استقامت:
   - دویدن، بی‌سیکل و برقصیدن: این تمرینات همگی به منظور افزایش استقامت قلب و عروق و بهبود سیستم تنفسی استفاده می‌شوند.

4. افزایش تعادل:
   - ماشین بالانس، بالانس بر روی یک پا و پیاده‌روی بر روی خط راهبند: این تمرینات به تقویت عضلات هسته، بهبود تعادل و پایداری بدن کمک می‌کنند.

مهم است که در طراحی برنامه تمرینی خود، به عواملی مانند وضعیت فیزیکی، سطح تمرینات قبلی، هدف‌های شخصی و محدودیت‌های جسمانی توجه کنید. انتخاب تعداد تکرارها، استراحت بین ست‌ها و شدت تم

رینات باید با توجه به این عوامل تنظیم شود.

همچنین، تنوع در برنامه تمرینی بسیار مهم است. می‌توانید تمرینات دیگری را به برنامه خود اضافه کنید یا در طول هفته‌ها برنامه تمرینی خود را تغییر دهید تا جسمانیت و انگیزه خود را حفظ کنید.

در نهایت، در صورت امکان، همکاری با یک مربی ورزشی در سایت فیت و تن  و دریافت برنامه تمرینی تضمینی تمرینات فیزیکی می‌تواند به شما در انتخاب و تنظیم بهتر برنامه تمرینیتان کمک کند. همچنین، همیشه به نظرات و تجربیات خود درباره تمرینات و واکنش بدنتان توجه کنید و در صورت نیاز، برنامه خود را تغییر دهید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن