دانلود آهنگ آیا تحت عنوان یک آهنگ سرا به یک چاپ کننده نیاز دارید؟

اگر شما آوا نویس باشید , یک چاپ کننده آهنگ دقیقاً نظیر یک ضبط آوا برای مجموعه یا این که اجراکننده کارایی دارااست . یک شخص عالی می‌تواند برای فن شما شگفتی بسازد , در حالی که یک فرد بد می‌تواند در رویکرد ترقی باشد .

صحیح مانند امضای قرارداد ضبط , پیشین از قصد به امضای یک منتشر کننده آهنگ موردها متعددی موجود هست که بایستی در لحاظ بگیرید . در حالتی که موزیک نویس میباشید که درخصوص تکثیر آوا فکر‌می‌کنید‌ , مواقعی موجود است که بایستی در حیث بگیرید .

ادراک نمائید که چه طور یک نشر دهنده عمل می نماید
از حیث عمل اساسی نشر – جواز آهنگ ها و وصول هزینه ها – کلیه موسسات انتشارات همین فعالیت را انجام می دهند . با این وجود , موسسات گوناگون انتشارات این هدف ها را به روش های متمایز انجام می دهند . بعضی از ناشران آوا با خوا‌نندگان موزیک در لیست های خویش زیاد شادمان می‌باشند .

در یک انتهای طیف چاپ , کمپانی هایی میباشند که زمانی می‌توانند مجال هایی را برای آهنگ سراان خویش تولید نمایند , فراوان پرخاشگر می‌باشند . این موسسه انتشار جای اینکه درانتظار اخذ یک برچسب برای جستجوی آهنگ برای یکی‌از هنرمندان خویش باشد , به برچسب ها و اشخاص دیگری که ممکن است به آهنگ ها نیاز داشته باشند , تماس می‌گیرد تا شغل های نوا سرای خویش را قرار دهد .

این ناشران معمولاً دارنده یک مجموعه ایده پرداز می باشند که وظیفه آن همیاری بدون واسطه با آوا سراان برای یاری به ترقی فعالیت خویش است . آنان ممکن است تمامی امور را از ارائه برخورد در زمینه ی آهنگسازی تا ارائه سمینار / سوله آموزشی موزیک سرایی انجام دهند .

بعضی ممکن است آهنگسازان را رسم نمایند که فکر‌میکنند برای همیاری عالی همیاری خواهند کرد .

در انتهای دیگر طیف , موسسه ها انتشاراتی قرار دارا‌هستند که اساساً تحت عنوان موسسه ها حسابداری کار می نمایند . هر چند آن‌ها مطمئناً می‌خواهند كه آوا سرایان امضا شده به شركت خویش در فن خویش سرآمد باشند , البته در فرایند خلاقیت خیلی دخیل نیستند .

در قبال , آن ها آهنگ را بررسی می نمایند و پیش گویی پتانسیل درآمد یک آهنگ را انجام می دهند . آنان بعد برای سهمی از هر درآمدی ( خرید ( می نمایند . علاوه بر این , زمانی فشار آهنگ ها در سوی برچسب ها مطرح می شود , خیلی پیشرو نیستند .

آنان همگی سرویس ها حسابداری آهنگ را که مولف به آن نیاز داراست ارائه می دهند , ولی به جای خواهش آنان , به التماس ها برخورد نشان می دهند .

فی مابین این دو مقابله قطبی ناشران می‌باشند که در روش های متفاوت گوناگون می باشند .

در شرایطی که اوایل کار در مورد آهنگ سازی شماست , میتوانید از داشتن یک کمپانی انتشاراتی که به شما توصیه میدهد از شما حمایت نماید و عمل خویش را به صورت فعال تبلیغ می نماید , سود متعددی ببرید . در غایت , شما بایستی شرکتی را تعیین نمائید که شم می نماید شایسته ترین تناسب است .

میزان چاپ کننده آهنگ می‌تواند حیاتی باشد
آهنگسازان نو و در هنگام ورود هنگام ورود به یک کمپانی بزرگ تکثیر با مخاطرات متعددی روبه رو هستند . شما ممکن است برای آنان حق تقدم قرار نگیرد چون آن‌ها روی نویسندگان مهم بلیط های بزرگ خویش تمرکز می نمایند . ممکن است سؤالاتی برای گزینش این که آیا نشر دهنده قصد داراست برای فروش عمل شما عملکرد نماید , سؤال نمائید .

پیشین از نام نویسی , اطمینان نتایج نمایید که فردی درین این مجموعه به آهنگ شما عشق مند است و شما با وی در آنجا تماس دارید که به سؤالات و نگرانی های شما پاسخگو باشد .

ناشران کوچکتر ممکن است تمرکز بیشتری روی شما و متن های شما داشته باشند . دریابید که چه‌طور هر کمپانی قصد دارااست پیشین از ورود به سیستم از شما به کار گیری نماید .

نشر دهنده می‌تواند متعلق یا این که جدا باشد
موسسات بزرگ با یک برچسب بیشتر مختص دارای ربط میباشند . بعضی از شرکت های انتشارات جدا به ناشران اساسی این قابلیت را می دهند که سازمان کارها خویش را انجام دهند .

موسسات انتشارات ایندی ( که نباید با ناشران غیر وابسته خطا گرفته شوند ) تمام شغل های دولت خویش را سازمان می نمایند . شما بایستی تصمیم بگیرید که کدام دسته چاپ کننده از حیث شما مطلوب خیس است : کوچک و فردی یا این که بزرگ با

دیدگاهتان را بنویسید