کتاب معماری کامپیوتر پترسون tagged posts

کتاب کامپیوتر

دسته‌بندی نشده | No comments

استان بوشهر با وجود منابع گسترده نفت و گاز در منطقه خود ، همچنان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای کشور شناخته می شود. این استان به شدت از کمبود زیرساخت های فرهنگی به ویژه کتابخانه رنج می برد. طبق آخرین آمار کتاب کامپیوتر، از هر 100 نفر فقط 2 متر مربع فضای کتابخانه وجود دارد. کل فضای کتابخانه های عمومی استان بوشهر 24309 متر مربع است که طبق آمار 31٪ کتابخانه های مستقر در روستاها و 69٪ شهرهای استان است.

همچنین 80 جلد کتاب در هر 100 نفر در این استان وجود دارد...

Read More