کتاب کامپیوتر

استان بوشهر با وجود منابع گسترده نفت و گاز در منطقه خود ، همچنان به عنوان یکی از فقیرترین استانهای کشور شناخته می شود. این استان به شدت از کمبود زیرساخت های فرهنگی به ویژه کتابخانه رنج می برد. طبق آخرین آمار کتاب کامپیوتر، از هر 100 نفر فقط 2 متر مربع فضای کتابخانه وجود …

ادامه مطلبکتاب کامپیوتر