چه کسانی چت می کنند؟

چه کسانی چت می کنند؟   شما هم جز هر دسته هستید میتوانید با خیال اسوده وارد چت باران شوید گروه اول: روحانیون ، واعظان ، استادان دانشگاه ، دانشجویان ، دانشجویان علوم متدین و دانشمندی هستند که برای آشنایی با عقاید و اندیشه های مختلف به دنبال عقاید هستند متنوع و برقراری گفتگوی صریح …

ادامه مطلبچه کسانی چت می کنند؟