Category Uncategorized

چه کسانی چت می کنند؟

Uncategorizedدسته‌بندی نشده | No comments

چت باران

چه کسانی چت می کنند؟

 

شما هم جز هر دسته هستید میتوانید با خیال اسوده وارد چت باران شوید

گروه اول:

روحانیون ، واعظان ، استادان دانشگاه ، دانشجویان ، دانشجویان علوم

متدین و دانشمندی هستند که برای آشنایی با عقاید و اندیشه های مختلف به دنبال عقاید هستند

متنوع و برقراری گفتگوی صریح و صریح با افرادی که وارد محیط گفتگو می شوند

آنها مجازی می شوند. هدف آنها استفاده از گپ بهینه و صحیح است.

گروه دوم:

بیکارانی که بخشی از وقت آزاد خود را برای دوستی می گذرانند...

Read More