هجده نفر در بیمارستان در هنگام غرق شدن قایق مهاجر در سواحل فرانسه | فرانسه


یک قایق مهاجر در سواحل فرانسه غرق شده و 18 نفر به بیمارستان منتقل شده اند.

روز سه شنبه پس از ردیابی یک قایق قایقرانی از یک کشتی قایقرانی ، یک عملیات جستجو و نجات گسترده آغاز شد.

قایق های گشتی گمرک و نیروی دریایی با کمک یک قایق نجات و یک کشتی صیادی به اطراف رفتند.

به گفته اداره دریایی کانال و دریای شمال ، هجده نفر به بیمارستان های کاله و دانکرک منتقل شده اند.

عملیات جستجو برای مسافران دیگر همچنان ادامه دارد.Source link

دیدگاهتان را بنویسید