مطالعه صحیح چیست ؟

مطالعه صحیح چیست ؟
مطالعه صحیح چه روشی دارد ؟
دانش آموزان برای مطالعه صحیح باید از چه روشی استفاده نمایند
هر دانش آموز باید روش مطالعه صحیح درس های مختلف را بداند تا این مطالعه صحیح به او کمک کند تا بتواند درصد و تراز خود را در درس های عمومی و اختصاصی رشد دهد
به شما چند مورد از روش های مطالعه صحیح را آموزش می دهیم :
دانش آموزان باید از مطالعه در وضعیت درازکشیده خودداری کنید
زیرا در این صورت مغز شما دانش آموزان باید هم‌ زمان وضعیت خوابیدن و مطالعه را کنترل کند
پیشنهاد می شود دانش آموزان هنگام مطالعه فقط در یک شرایط مطالعه نکنند
بهتر است هنگام مطالعه شرایط بدن خود را تغییر دهند دانش آموزان با همین کار ساده موجب افزایش تمرکز خود می شوند.
بهتر است از ماندن در یک وضعیت ثابت برای مدت طولانی هنگام مطالعه خودداری کنید
بهتر است مطالعه را با صدای بلند انجام ندهید زیرا اینکار موجب خستگی شما از مطالعه خواهد شد.
زمان مطالعه بسیار مهم است یکی از ایرادات دانش آموزان عدم مطالعه در زمان مناسب است
دانش آموزی که انتهای شب را به عنوان زمان مطالعه انتخاب می کند در واقع خود باعث کاهش بازدهی خود خواهد شد
زیرا مطالعه در شب بازدهی کافی را ندارد.
منبع ازتوضیحات امیر مسعودی درمورد مطالعه صحیح