مزیت های طلاق توافقی در مقایسه با درخواست طلاق یکی از طرفین

با در نظر گرفتن مسائل موجود در سطح جامعه، آمار جدایی های بین زن و شوهرها افزایش یافته است. در همین راستا به خاطر کاهش تنش ها و استرس های موجود، زوجین اقدام به طلاق توافقی کرده و بدون مسئله از یکدیگر جدا می شوند. شایان ذکر است که طی کردن روال طلاقی که در آن توافق وجود نداشته باشد، طولانی و مشکل خواهد بود. به همین خاطر در این مقاله سعی کردیم که به معرفی مراحل و هزینه های مرتبط با این مسئله بپردازیم.

علت درخواست طلاق توافقی 

طلاق توافقی به معنی جدایی زوجین پس از اعمال برخی توافق ها می باشد. در این نوع از جدایی، طرفین به توافق می رسند که دیگر تفاهم نداشته و سعی می کنند بدون دردسر راهشان را از یکدیگر جدا کنند. در این زمینه برخی مسئله های اصلی و غیر اصلی در خصوص مزدوج شدن آن ها موجود است که پیش از ارائه حکم جدایی توافقی نیاز است که با یکدیگر به شکلی بسازند و در صلح باشند. این جدایی با این روش طلاق توافقی می گویند. در بازه زمانی که زن و مرد در رابطه زناشویی با هم هستند، باید مسئله های خاصی را داشته باشند. برخی از این مسائل در ادامه معرفی خواهند شد.

مواردی که در دادخواست توافقی طلاق به آنها توجه می شوند

میان زن و مرد در مدت زمانی که زن و شوهر باشند، مسائل مختلفی برای عقد وجود دارد. این مسائل عبارتند از:

  • درخواست مهریه به واسطه خانم

  • تحویل نفقه ایام عده

  • تعیین اجرت المثل

  • روش حضانت و سرپرستی فرزندان و نیز نفقه مورد نیاز جهت مراقبت از بچه ها

در روش طلاق توافقی، زن و مرد ناگزیر هستند که در خصوص مسائل نام برده به توافق رسیده و شروط مربوط به طلاق توافقی را نیز مد نظر قرار داده و قبول کنند. برخی از این موارد شامل مهریه می شود که معمولا در طلاق توافقی توسط زن بخشیده می شود و یا مقداری از آن را طلب می کند. در زمینه نفقه هم با یکدیگر به توافق رسیده و مقداری را تعیین می کنند. اجرت المثل و میزان آن را نیز به همراه روش دریافتش، توافقی مشخص می گردند. در نهایت نیز در خصوص روش مراقبت و پذیرش حضانت فرزندان هم با یکدیگر به توافق می رسند. در این زمینه معمولا توافق می کنند که فرزندان کمتر از 18 سال نزد کدام یک از والدین بماند.

مزیت های طلاق توافقی نسبت به سایر طلاق ها

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، امروزه با توجه به افزایش هزینه ها در هر زمینه ای، بهتر است امر طلاق با توافق طرفین صورت پذیرد. این امر مزیت هایی را برای دو طرف به همراه دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

  • کاهش زمان و هزینه طلاق توافقی در طی سپری نمودن مراحل طلاق

  • کاهش اثرات منفی از لحاظ احساسی و عاطفی برای زن و مرد

  • صورت گرفتن طلاق در مدت سه ماه در صورتی که هر دو مسائل مختلفی که گفته شد را توافق کنند.

  • شایان ذکر است که باید تکلیف باردار بودن یا نبودن خانم هم مشخص شود.

شروط مورد نظر برای ثبت دادخواست طلاق توافقی

در صورتی که یکی از طرفین درخواست طلاق داشته باشد، هیچ یک از مزیت های گفته شده شامل حال زوجین نمی شود. به عنوان مثال در حالتی که مرد درخواست کند، وارد مراحل تشریفاتی دادگاه خانواده می شود که مدت زمان بیشتری را می طلبد.

یکی دیگر از شروط لازم در حالتی که مرد درخواست می کند این است که، باید تمامی موارد مانند نفقه، مهریه دقیق، اجرت المثل، نفقه دوره عده و نیز نیمی از داشته های مدت زمان ازدواج با توجه به بند اول عقدنامه پرداخت شود. همچنین در مورد چگونگی حضانت فرزندان نیز دستگاه قضایی رسیدگی کرده و حکم صادر می کند.

با توجه به اینکه طرفین برای موارد مذکور به توافق نرسیده اند، باید مسئله را کارشناسی کرده و تحقیقات لازم به عمل بیاید. طی کردن این مراحل زمان و هزینه زیادی را برای امور دادرسی و ارائه حکم خواهد داشت. به همین علت شروط مربوط به طلاق توافقی، نسبت به زمانی که زوج درخواست طلاق می دهد راحت تر بوده و مزایایی نیز دارد. از بعد روانی نیز در حالتی که یکی از افراد درخواست طلاق کنند، اثرات روحی بدی برجای می گذارد. که این مسائل هم بر روی زن و مرد و هم فرزندان بسیار تاثیر منفی خواهد داشت.

شروط مربوط به درخواست طلاق از جانب زن

همانطور که گفتیم درخواست طلاق از جانب یکی از طرفین دربردارنده هزینه های بالایی خواهد بود. حال آنکه مرد درخواست دهد یا زن معایب خاصی دارد که برای هر کدام متفاوت است. مثلا با توجه به قانون اگر مرد دچار اعتیاد، دارای سابقه حبس به مدت بیش از 5 سال باشد، زن باید به اثبات برساند. مجهول بودن جا و مکان مرد و مسئله عسر و حرج برای ادامه حیات زن نیز جزء مواردی است که باید در محضر دادگاه ثابت شود.