فیوز کاردی چیست و چه کاربرد های در صنعت دارد؟

یکی از مهترین وسیله ها ی محافظتی در صنعت های مختلف استفاده از از فیوز است. در این مطلب میخواهیم در مورد فیوز کاردی حرف بزنیم.
فیوز کاردی برای محافظت از هادی ها مورد استفاده قرار میگیرند. و بسیار هم پر کاربرد هستند.

دلیل نام گذاری این فیوز به اسم کاردی چیست؟

 

شاید برای شما هم جالب باشد که فیوز کاردی را دلیل اینکه دو طرف این مدل fuse دو سر شبیه به چاقو دارد. نام گذاری کرده اند. فیوز کاردی را در بازار به اسم فیوز چاقویی نیز میشناسند.

 

انواع فیوز کاردی کدامند؟

دو نوع متداول از فیوز کاردی وجود دارد یکی به نام

·         فیوز های gg  :

·         همچنین فیوز های am : این نوع فیوز ها برای مدار های حساس موتوری استفاده میشود.

ساختار داخلی فیوز چاقویی به چه صورت است؟

 

این فیوز به این شکل عمل میکند که با عبور جریان از سیم نازک فیوز اتفاقی نمی افتد اما همین که جریان عبوری از سیم فیوز بیش از حد معمول بشود. سیم نازک فیوز از شدت گرما ذوب میشود. و جریان عبوری را قطع میکند. و همین باعث میشود که آسیبی به مدار نرسد.

این فیوز توسط برند های مختلفی ساخته میشود. که برای تهیه ی آن میتوانید سایت های مختلفی را پیدا کنید.