فیوز استوانه ای چیست؟

فیوز استوانه ای یک المان محافظتی در مدار های الکتیریکی است.
که جریان اضافی را بیشتر از مقدار مجاز تشخیص می دهد.
و منجر به قطعی جریان اضافی می شود.
اگر جریان اضافی رد شود فیوز داغ می شود.
و سیم حساس به حرارت را که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد ذوب می کند.

ویژگی های فیوز استوانه ای:

سیمهای به کاربرده در فیوز از جنس نقره و مس می باشد.
این سیم ها به گونه ای قرار می گیرند تا به طور همزمان فقط یک سیم ذوب شود.
جهت امنیت مدار به کار برده می شود.
فیوز های استوانه ای معمولا ازمواد سرامیک، شیشه یا چینی تهیه می شوند. به عباتی دیگر به این فیوزها سیلندری گفته می شود.

اجزای قطعات اصلی فیوز:

1.پایه

2.فیوزلینک

3.نگهدارنده

4.بخش تست

5.پوشش برای جلوگیری از شوک الکتریکی و دیواره های جدا کننده

انواع فیوز ها از لحاظ سرعت عمل:

فیوز های کند کار:
این فیوزها در مقابل عبور جریان بیس از حد عکس العمل ملایمی از خود نشان می دهدو برق را دیرتر قطع می کند.

فیوزهای تند کار:
این فیوزها عکس العمل سریعتری را نسبت به عبور جریان از خود نشان می دهند در مصرف روشنایی استفاده فراوانی دارد.

قیمت فیوز استوانه ای:
فیوز استوانه ای یک ابزار ایمنی الکتریکی کم هزینه می باشد که برای محافظت از مدارها و لوازم الکتریکی به کار می رود. برای خرید انواع فیوز میتوانید به مرجع تخصص خرید و فروش فیوز در ایران یعنی فروشگاه ایران پارسا نوین مراجعه کنید