تولید ناخالص داخلی منطقه یورو: فرانسه پس از رکود Covid-19 به رشد بازگشت – تجارت زنده | کسب و کار

دسته‌بندی نشده | No comments

[ad_1]07:08

وزیر دارایی فرانسه امسال 11 درصد انقباض را پیش بینی کرده است06:5706:45

فرانسه: تولید ناخالص داخلی 18.2٪ جهش می کند

به روز شده06:32

مقدمه: روز تولید ناخالص داخلی منطقه یورو

به روز شده[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>