[ad_1]07:08

وزیر دارایی فرانسه امسال 11 درصد انقباض را پیش بینی کرده است06:5706:45

فرانسه: تولید ناخالص داخلی 18.2٪ جهش می کند

به روز شده06:32

مقدمه: روز تولید ناخالص داخلی منطقه یورو

به روز شده[ad_2]

Source link