تولید ناخالص داخلی منطقه یورو: فرانسه پس از رکود Covid-19 به رشد بازگشت – تجارت زنده | کسب و کار
07:08

وزیر دارایی فرانسه امسال 11 درصد انقباض را پیش بینی کرده است06:5706:45

فرانسه: تولید ناخالص داخلی 18.2٪ جهش می کند

به روز شده06:32

مقدمه: روز تولید ناخالص داخلی منطقه یورو

به روز شده

Source link

دیدگاهتان را بنویسید